Privacybeleid

Wie zijn we

Ik ben Janna Goldstein
Mijn website-adres is: https://www.jannagoldstein.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren

Wanneer je contact met ons opneemt d.m.v. een contactformulier verzamelen we de data getoond in dit contactformulier – naam en e-mail adres – en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string worden verzameld om spam opsporing te helpen.
Daarnaast bewaren we de gegevens die je in het bericht zelf hebt gezet.

De via het contactformulier ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden, maar kan wel worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie m.b.t. de dienstverlening aan bestaande klanten van Janna Goldstein.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je abonneert op de nieuwsbrief  verzamelen we de data getoond in het inschrijfformulier – voornaam, achternaam, (evt.) organisatie en e-mail adres –  en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

De gegevens van abonnees kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie waarvan wij denken dat zij daar interesse in hebben.

Abonnees van de nieuwsbrief kunnen zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Janna Goldstein zorgt ervoor dat in voorkomend geval alleen vertrouwde websites van derden aan deze website worden verbonden. Janna Goldstein raadt je niettemin aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om geanomiseerde gevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.
Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. Deze Add-on is hier te vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=nl
De privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Daarnaast gebruikt de website Monsterinsights om geanomiseerde gevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website weer te kunnen geven.
De privacyverklaring van Monsterinsights is te vinden op https://www.monsterinsights.com/privacy-policy/

Met wie we jouw data delen

Op deze website zijn op meerdere plaatsen social media buttons (voor Facebook en LinkedIn e.d.) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Dit geldt alleen als je van deze links gebruik maakt.

Janna Goldstein verstrekt zelf geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de (verwerkers)overeenkomst die met de webhoster PGiT is afgesloten, of als dit wettelijk verplicht is.

PGiT kan als reseller van hostingdiensten gegevens opslaan bij en doorgeven aan de Nederlandse hostingpartner Antagonist B.V. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst.
Antagonist B.V. doet er alles aan om uw informatie en website te beveiligen. Het beveiligingsbeleid van Antagonist is te vinden op https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid.
De privacyverklaring van Antagonist is te vinden op https://www.antagonist.nl/downloads/privacybeleid.pdf

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van deze hostingdiensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.

Hoe lang we jouw data bewaren

Janna Goldstein bewaart  persoonsgegevens zolang als nodig om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld, of voor de duur van een overeenkomst. Daarna bewaart Janna Goldstein persoons- of betaalgegevens vanwege de fiscale bewaarplicht nog maximaal zeven jaar.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier  kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt.
Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij daarbij vragen om je degelijk te identificeren door een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door de geautomatiseerde spam detectie service van Aksimet geleid worden.
De privacyverklaring van Akismet is te vinden op https://akismet.com/tos/

Van deze website worden regelmatig backups gemaakt en in een beveiligde omgeving bewaard bij de hosting providers PGiT en Antagonist en bij de volgende cloud providers: Google Drive en Dropbox.
De privacyverklaring van PGiT is te vinden op https://www.pgit.nl/privacybeleid/
De privacyverklaring van Antagonist is te vinden op https://www.antagonist.nl/downloads/privacybeleid.pdf
De privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl
De privacyverklaring van Dropbox is te vinden op https://www.dropbox.com/privacy

Jouw contactinformatie

Janna Goldstein, eigenaar van Jannagoldstein.nl , is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Jannagoldstein.nl en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact opnemen kan via de gegevens of het formulier op de contactpagina

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Jannagoldstein.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt d.m.v. verschillende technieken waaronder versleuteling en wachtwoordbeveiliging passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

WordPress, plugins en thema worden dagelijks gemonitord op gevoeligheden en updates door PGiT.
Updates worden zo snel als mogelijk uitgevoerd door PGiT zelf, of (automatisch d.m.v. Patchman) door de hostingprovider Antagonist.

De gegevensoverdracht van en naar deze website website is d.m.v. SSL beveiligd.

Verder is deze website is op meerder manieren beveiligd met behulp van Wordfence,

Uiteraard neemt Janna Goldstein ook offline beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Als je echter de indruk hebt dat jegegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Op deze website worden alle bezoeken en interacties op ongeregeldheden gecontroleerd met behulp van Wordfence,

Daarnaast worden alle gehoste zaken gemonitord door de hostingprovider Antagonist.

Wanneer deze of andere bronnen doen vermoeden dat de hier verzamelde gegevens in handen van ongeoorloofden zijn terechtgekomen, zal Janna Goldstein zich uiteraard houden aan de meldplicht datalekken. Zie voor details https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Deze website ontvangt geen data van derde partijen, zoals adverteerders.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Deze website levert geen diensten die geautomatiseerde besluiten maakt en verzamelt geen data in bijvoorbeeld advertentieprofielen.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Janna Goldstein is niet gebonden aan enige openbaarmakingsverplichtingen van de industrie.